Kentler, uygarlıkların şekillendiği yaşam alanlarıdır. İçinde yaşanılan çağ ile birlikte, kent alanları da kendini yenilemek durumundadır.  Kentler, bu yenilenme sürecinde varlıklarını sürdürebilmek için mekansal yaşam kalitelerini arttırmak, ekonomik ve toplumsal kalkınmalarını sağlamak zorundadır.  
Bu süreçte kent planlaması her ölçekte dengeli kentleşme ve yaşanabilir yerleşmelerin oluşturulması açısından büyük önem taşımaktadır.  Kent mekanlarında bu olgu plan kararları ile belirlenmektedir. Bu kapsamda  ülkemizde kentsel mekanın biçimlendirilmesi, kent  kimliğinin oluşturulması, mekanın nitelik kazanmasına olanak tanıyacak planlama ve tasarım kararları geliştirilmesi anlayışına gereksinim duyulmaktadır.

Nas Şehircilik ve Tasarım Ofisi olarak;

İnsana dair eylemlerin mekana yansımasıyla oluşan kenti, insandan ayrı tutmadan katılımcı planlama anlayışı ile ve kenti biçimlendirmeyi bir sanat olarak ele alıp...

Kentlerimize kimlik ve kişilik özelliklerini katarak yaşanabilir ortam olmasını bunun yanında kentin yaşam kalitesinin yükseltilmesini  ve en önemlisi insanların kentlerini benimseyeceği politikaları üreterek bu politikaların uygulanmasında gerekli çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuştur.